Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Let op bij toepassing van de ketenregeling voor jongeren tot 27 jaar

13 maart 2011 - < 1 minuten leestijd

In navolging op een actualiteit van 17 augustus 2010  willen wij u nader informeren over een mogelijk risico dat gepaard kan gaan met toepassing van de tijdelijke verruiming van de ketenregeling voor jongeren tot 27 jaar.

Deze tijdelijke verruiming is oorspronkelijk bedoeld om de arbeidsmarktpositie voor jongeren te verbeteren en zodoende de jeugdwerkloosheid te verminderen. Het betreft een tijdelijke regeling (tot 2012) met een mogelijkheid van verlenging tot 2014. Werkgevers kunnen jongeren tot 27 jaar door de wetswijziging één extra arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (vier in plaats van drie) aanbieden – zolang de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet meer dan 48 maanden (in plaats van 36 maanden) beslaan – voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Er bestaat kritiek op de tijdelijke regeling. De toepassing van de tijdelijke regeling brengt mogelijk ongeoorloofd leeftijdsonderscheid met zich mee. Met name de noodzakelijkheid van de tijdelijke regeling wordt in twijfel getrokken. Het is namelijk de vraag of de arbeidsmarktpositie van jongeren tot 27 jaar door de tijdelijke regeling daadwerkelijk verbeterd wordt. Ondanks het standpunt van de wetgever, dat geen sprake zou zijn van ongeoorloofd leeftijdsonderscheid, bestaat de mogelijkheid dat een rechter anders oordeelt. De rechter zou dan de tijdelijke regeling buiten beschouwing kunnen laten, hetgeen inhoudt dat de oorspronkelijke ketenregeling van toepassing is, met alle gevolgen van dien.
Laat u zich dus goed adviseren voordat u besluit om gebruik te maken van de tijdelijke regeling.

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?