Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en deeltijdontslag

15 maart 2010 - < 1 minuten leestijd

Op 4 maart 2010 heeft de kantonrechter Sittard-Geleen een uitspraak gedaan over de mogelijkheid van (deeltijd)ontslag van een arbeidsongeschikte werkneemster. De werkgever verzocht ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werkneemster die arbeidsongeschikt was. Werkneemster was al sinds 1995 ziek en daarom was de arbeidsomvang van haar arbeidsovereenkomst reeds aangepast naar 19,8 uur per week. Werkgever vroeg ontbinding zonder toekenning van een ontslagvergoeding, omdat werkneemster opnieuw was uitgevallen gedurende een periode van meer dan twee jaar. Volgens werkgever was er geen mogelijkheid tot werkhervatting of andere passende arbeid. Werkgever was evenwel bereid een arbeidsovereenkomst voor drie uur per week aan te bieden. Voor deze drie uren per week was werkneemster nog wel arbeidsgeschikt.

Het UWV had eerder een ontslagvergunning geweigerd, omdat werkneemster nog drie uur passende arbeid verrichtte.

De kantonrechter concludeert dat werkgever in feite de beleidsregels van het UWV WERKbedrijf probeert te omzeilen door een ontbindingsprocedure aan te vangen. De beleidsregels staan namelijk niet toe dat een ontslagvergunning voor deeltijdontslag wordt verstrekt. Door toch te ontbinden, zou de kantonrechter aan het stelsel van ontslagbescherming en sociale zekerheid tornen. Verder is niet gebleken van een zeer zwaarwegende verandering van omstandigheden die een dadelijke of spoedige beëindiging van haar arbeidsovereenkomst noodzakelijk maakt. De kantonrechter wijst daarom het ontbindingsverzoek af.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?