Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Maximering ontslagvergoeding en verhoging AOW leeftijd voorlopig onzeker door val kabinet Balkenende IV

25 maart 2010 - < 1 minuten leestijd

Het wetsvoorstel om de ontslagvergoeding te maximeren voor werknemers met een ‘hoger’ inkomen wordt pas na de nieuwe tweede kamerverkiezingen verder in behandeling genomen. Concreet komt het wetsvoorstel er op neer dat werknemers met een jaarsalaris van € 75.000 bruto of hoger, een maximale ontslagvergoeding van één bruto jaarsalaris kunnen krijgen. Ter voorkoming van misverstanden; de ontslagvergoeding kan dus wel meer bedragen dan € 75.000.

Ook het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar zal voorlopig om dezelfde reden niet verder worden behandeld door de tweede kamer.

Beide onderwerpen worden als te controversieel gezien om met het demissionaire kabinet Balkenende IV te worden behandeld. Of deze wetsvoorstellen wet zullen worden is door de val van het kabinet Balkenende IV dus (nog meer) op losse schroeven komen te staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Ook interessant?