Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Exitregeling niet zaligmakend

26 maart 2010 - < 1 minuten leestijd

Voor sommige functies spreken partijen bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst of op een later moment een zogenoemde exitregeling af. Bij het einde van het dienstverband ontvangt de werknemer dan een vergoeding als compensatie voor het inkomensverlies. Wanneer de kantonrechter wordt verzocht de arbeidsovereenkomst ontbinden zal de kantonrechter met dergelijke regelingen rekening moeten houden. Het is evenwel mogelijk dat een kantonrechter, ondanks de tussen partijen overeengekomen exitregeling, toch oordeelt dat de werknemer ook nog een vergoeding naar billijkheid toekomt.

Zo kende de kantonrechter Utrecht (LJN:BL6027) recentelijk naast een exitregeling ook een vergoeding naar billijkheid toe op grond van artikel 7:685 lid 8 BW. In deze kwestie was door de werknemer zelf om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De kantonrechter oordeelde dat het handelen van de werkgever niet de schoonheidsprijs verdiende, hetgeen een billijke vergoeding rechtvaardigde. Deze vergoeding was echter niet bedoeld als compensatie voor het verlies aan inkomen, want daar voorzag de exit-regeling al in, maar als genoegdoening voor het handelen van de werkgever.

Het overeenkomen van een exitregeling voorkomt dus niet altijd dat in een procedure alsnog een vergoeding aan een werknemer wordt toegekend. In de exitregeling kunnen evenwel afspraken worden gemaakt waarbij partijen rekening houden met vergoedingen die door een rechter worden toegekend. Wees hierop bedacht bij het opstellen van de regeling.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?