Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Wetsvoorstel op komst met betrekking tot bonussen bestuurders

15 april 2010 - < 1 minuten leestijd

De minister van justitie, Hirsch Ballin, heeft in een brief aan de tweede kamer een wetsvoorstel aangekondigd. Het wetsvoorstel zal zien op het terugvorderen van bonussen van bestuurders (claw back) en de toetsing van het toekennen van bonussen aan bestuurders aan de redelijkheid en billijkheid. Deze bevoegdheden zijn momenteel ook neergelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code, maar een concrete wettelijke basis is gewenst. De toekomstige wet moet aan de raad van commissarissen een passend instrumentarium bieden om excessieve variabele beloningen van bestuurders tegen te gaan.

De wet zal waarschijnlijk in eerste instantie alleen zien op (open) naamloze vennootschappen en zal aan de Raad van Commissarissen (i) de aanpassingsbevoegdheid geven in het geval onverkorte uitbetaling van de bonus naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en (ii) de terugvorderingsbevoegdheid (claw back) in het geval dat de uitbetaling is gebaseerd op onjuiste informatie.

Klikt u op de onderstaande link om de hele brief te lezen.

http://www.justitie.nl/images/5648014.br.TK1_tcm34-267615.doc

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?