Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Aswolk leidt tot schade werkgever

27 april 2010 - < 1 minuten leestijd

De aswolk ten gevolge van de vulkaanuitbarsting op IJsland leidt tot grote schade voor bedrijven in alle sectoren. Te denken valt aan vrachtladingen met aan bederf onderhevige goederen. Maar ook aan schade ten gevolge van werknemers die niet op hun werk kunnen verschijnen, omdat het vliegtuig niet kan vertrekken uit de verre (vakantie)bestemming. De schade in verband met niet gewerkte dagen kan fors oplopen.

De vraag is of de werkgever daar iets tegen kan doen. De wet bepaalt dat een werknemer ook zijn recht op loon behoudt indien hij niet heeft kunnen werken door een oorzaak die in redelijkheid voor risico van werkgever dient te komen (artikel 7:628 lid 1 BW). Exceptionele risico’s, zoals overstroming, noodtoestand of oorlog komen soms wel en soms niet voor risico van werkgever. Of het niet kunnen werken als gevolg van de aswolk voor risico komt van de werkgever, dient aan de hand van alle omstandigheden te worden vastgesteld. Denkbaar is dat (een groot deel van) het risico voor de werknemer komt als hij niet kon terugkomen van een vakantiebestemming. Dat zal anders kunnen zijn als een werknemer niet kon terugkeren van een businesstrip. Het zal dus van geval tot geval moeten worden bekeken.

Voor vragen kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?