Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte: escape voor arbeidsgehandicapten!

16 juni 2010 - < 1 minuten leestijd

Wist u dat u bij ziekte van een nieuwe werknemer met een WAO/WIA-verleden (“een arbeidsgehandicapte”) gedurende de eerste vijf jaar van de arbeidsovereenkomst gecompenseerd kunt worden voor de loondoorbetalingsverplichting? UWV betaalt in dat geval een Ziektewetuitkering aan de werkgever op basis van de zogenaamde “no-risk polis”.

In de praktijk blijkt echter dat niet iedere (nieuwe) werknemer zijn werkgever wijst op die mogelijke aanspraak op compensatie. Enerzijds omdat de werknemer niet bekend is met die regeling. Anderzijds omdat hij er niets voor voelt om zijn WAO/WIA-verleden aan zijn werkgever te melden.

Geen spontane meldingsplicht
Werknemers hebben geen spontane meldingsplicht met betrekking tot hun WAO/WIA-verleden.

Een werkgever mag tijdens de sollicitatie echter niet vragen naar een dergelijk verleden: dit is in strijd met het recht op privacy van de werknemer en in strijd met de Wet op de medische keuringen. Het is dus lastig te achterhalen of een nieuwe werknemer een WAO/WIA-verleden heeft.

Oplossing: artikel 38b Ziektewet
Er is echter een escape: artikel 38b Ziektewet. In dit artikel is vastgelegd dat een werknemer twee maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking desgevraagd zijn nieuwe werkgever moet informeren over zijn mogelijke aanspraak op ziekengeld op grond van artikel 29b of 29d Ziektewet (de vangnetregeling).

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, aarzelt u dan niet contact op te nemen met onze specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?