Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Wetgeving voor kennismigrant die grensarbeider is

28 juni 2010 - < 1 minuut leestijd

Kennismigranten uit landen van buiten de EU, die in Duitsland of België wonen en in Nederland willen werken, krijgen makkelijker toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Werkgevers van deze groep kennismigranten kunnen bij UWV een tewerkstellingsvergunning aanvragen zonder arbeidsmarkttoets. Voorwaarden daarbij zijn, dat:

  • de kennismigrant legaal in België of Duitsland woont;
  • de kennismigrant door in Nederland te gaan werken, zijn verblijfstitel in België of Duitsland niet verliest;
  • de werkgever is toegelaten tot de Kennismigrantenregeling en vanaf 1 januari 2011 erkend referent is;
  • de kennismigranten voor drie maanden of langer arbeid verricht; * het salaris minimaal € 50.183 voor 30-plussers of € 36.801 voor 30-minners bedraagt. Als de arbeid valt onder de functiecategorieën in de sfeer van onderzoek en wetenschap is deze laatste voorwaarde niet van toepassing.

Minister Donner zal de uitvoeringsregels van de Wet arbeid vreemdelingen aanpassen. De nieuwe regeling zal in 2011 in werking treden. Zodra er meer over bekend is, zullen wij u op de hoogte stellen van het exacte tijdstip.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?