Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Aantal tewerkstellingsvergunningen voor seizoensarbeiders eerste half jaar lager

19 augustus 2010 - < 1 minuten leestijd

Het aantal afgegeven tewerkstellingsvergunningen voor Bulgaren en Roemenen is in de eerste helft van 2010 lager dan vorig jaar. Dit is onder meer het gevolg van een slechte oogst waardoor minder seizoensarbeid nodig is. Daarnaast vinden werkgevers steeds gemakkelijker nieuw personeel via online sollicitatiebanken. Voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië geldt, in afwijking van de andere EU-landen, nog geen vrij verkeer van werknemers. Dit betekent dat de werkgever, net als voor andere werknemers waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt, een tewerkstellingsvergunning bij het UWV moet aanvragen alvorens de werknemer aan de slag kan. De aanvraag van een dergelijke vergunning gaat echter gepaard met een aantal vereisten. Zo zal de werkgever in eerste instantie moeten proberen de vacature met een Nederlandse of Europese werknemer te vullen. Ook is de werkgever verplicht voor huisvesting van de vreemdeling zorg te dragen.

Let er goed op dat u over de juiste (identiteits)documenten beschikt. Dit voorkomt een hoge boete van de Arbeidsinspectie. Heeft u vragen over het tewerkstellen van een buitenlandse werknemer, neem dan gerust contact met ons team Arbeid & Vreemdelingen op.

Voor vragen kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?