Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Kantonrechter wijst Stoelendans methode bij reorganisatie af

13 oktober 2010 - < 1 minuten leestijd

Bij een reorganisatie dienen objectieve criteria als leidraad te worden gebruikt voor het antwoord op de vraag welke personeelsleden hun baan verliezen. In het algemeen geldt daarbij dat de kwaliteit van de werknemers geen rol behoort te spelen.

Onlangs heeft Arbo Unie bij een reorganisatie de zogenaamde Stoelendans methode toegepast. De bedoeling daarvan is een kwaliteitsslag te maken door boven een aantal gelijksoortige functies een minder groot aantal nieuwe functies te creëren en daar iedereen op te laten solliciteren. Een werkgever kan dan zelf bepalen wie voor die hogere functie in aanmerking komt, terwijl de niet geschikt bevonden werknemers langs de weg van een reorganisatie moeten afvloeien.

Een probleem bij toepassing van de Stoelendans methode is dat een werkgever de beste werknemers kan uitkiezen, terwijl dat nu juist de bedoeling van een reorganisatie niet is. Het arbeidsrecht in Nederland verzet zich tegen een dergelijke selectie. Uiteraard kan en mag een kantonrechter zich niet bemoeien met een reorganisatie op zichzelf, want dat is voorbehouden aan de ondernemer, maar de spelregels die gelden moeten wel in acht worden genomen. De kantonrechter Almelo oordeelde dat door Arbo Unie de spelregels niet acht waren genomen. De reden was dat de nieuw gecreëerde functies heel dicht tegen de oude functies lagen, zodat er nauwelijks nog sprake was van een nieuwe functie. Onder die omstandigheden achtte de kantonrechter het onjuist dat de Stoelendans methode werd toegepast.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?