Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Nog twee weken om gebruik te maken van Tijdelijk besluit van werk naar werk

16 oktober 2010 - < 1 minuut leestijd

Sinds kort is het “Tijdelijk besluit van werk naar werk” van kracht geworden. Het vorige kabinet wilde hiermee bevorderen dat werkgevers werknemers die werkloos dreigen te raken, naar een andere baan begeleiden. Daarom is op 1 oktober jl. een experiment gestart, waarmee tijdelijk financiële ondersteuning wordt gegeven aan arbeidsbemiddelingsprojecten van (samenwerkende) werkgevers in regio’s en sectoren. Subsidieaanvragen moeten vóór 1 november 2010 zijn ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie dient het project aan verschillende voorwaarden en selectiecriteria te voldoen. In de checklist die te vinden is op www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2010/10/05/checklist-aanvraag-projecten.html staan deze uitvoerig beschreven.

 

Ook interessant?