Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Komt u in aanmerking voor subsidie voor veiliger werken door gedragsverandering?

27 oktober 2010 - < 1 minuut leestijd

Bent u van plan uw werknemers te stimuleren om veiliger te werken door hun bewust te maken van hun eigen gedrag? Misschien komt u dan in aanmerking voor subsidie van het ministerie van SZW. Werkgevers in het MKB kunnen vanaf 20 oktober 2010 subsidie aanvragen voor deskundigenadvies over hoe de cultuur binnen de onderneming veranderd kan worden zodat het aantal arbeidsongevallen wordt verminderd.De subsidie wordt echter alleen verleend voor advies- en ondersteuningstrajecten die worden ingekocht bij een deskundig adviseur. Voor fysieke maatregelen, zoals de aanschaf van veilige arbeidsmiddelen, zal geen subsidie worden verleend. Dit is vastgelegd in de Tijdelijke stimuleringsregeling veilig werken door gedragsverandering.

De subsidie wordt één maal verstrekt en bedraagt 75% van de kosten van de adviseur, met een maximum van € 4.125.

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie, moet verder ten minste aan onderstaande voorwaarden zijn voldaan:

  • Het advies en/of de begeleiding wordt gevraagd aan een deskundige. De deskundigheid van de adviseur wordt aangetoond door 3 referenties.
  • De offerte van de deskundige wordt door het ministerie als redelijk beoordeeld; de kosten mogen niet disproportioneel zijn.
  • De offerte bedraagt ten minste € 2.500.
  • De kosten zijn niet gemaakt voordat de subsidieaanvraag is beoordeeld.
  • De deskundige geeft zijn advies af binnen een half jaar na de subsidiebeschikking.

Subsidie kan tot 31 december 2011 worden aangevraagd. Hiervoor dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier van het ministerie van SZW.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met een van de specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?