Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

KLM mag extreem korte haardracht bij vrouwelijke werknemers verbieden

2 november 2010 - 1 minuut leestijd

Op 24 september 2010 heeft de kantonrechter Haarlem geoordeeld dat een zeer korte haardracht van een vrouwelijke cabin attendant van KLM – al dan niet in combinatie met zichtbare tatoeages en piercings – verboden mag worden.

De werkneemster in kwestie was sinds maart 1998 in dienst bij KLM. Zij heeft een zeer korte haardracht en verschillende tatoeages en piercings. Werkneemster wordt door KLM reeds sinds begin 2005 aangesproken op de ontoelaatbaarheid hiervan en de binnen KLM geldende (uniform)regels. De opmerkingen aan haar adres zien “hoofdzakelijk” op de korte haardracht. De werkneemster slaat de opmerkingen keer op keer in de wind en KLM houdt een vruchtbare samenwerking niet langer voor mogelijk. De kantonrechter wordt verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De kantonrechter schetst eerst het uitgangspunt, dat een werkgever gerechtigd is voorschriften te geven met betrekking tot de uiterlijke verzorging van het personeel. Deze bevoegdheid is wel begrensd door de eisen van redelijkheid en billijkheid en alle concrete omstandigheden van het geval spelen hierbij een belangrijke rol. Bijvoorbeeld de aard van het bedrijf/functie, de noodzaak voor een deugdelijke functie-uitoefening, de klantenkring, de maatschappelijke opvattingen, enzovoorts.

Vervolgens is de kantonrechter van mening dat de regels die KLM hanteert, duidelijk zijn, niet ongebruikelijk zijn en een te respecteren doel dienen. Zichtbare tatoeages, piercings en extreem kort haar past niet bij de uitstraling die KLM wenst en is daarom verboden. In de gegeven omstandigheden is dit niet in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Het bijna kaalscheren van het hoofd bij vrouwen is volgens de kantonrechter maatschappelijk nog niet zo algemeen aanvaard of gebruikelijk dat een dergelijke haardracht niet als extravagant kan worden beschouwd.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en wijdt dit in hoge mate aan de werkneemster.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?