Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Concurrentiebeding vervalt bij stilzwijgende verlenging

18 november 2010 - < 1 minuten leestijd

Onlangs heeft de kantonrechter te Helmond in kort geding geoordeeld dat als bij de verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding niet nogmaals schriftelijk wordt vastgelegd, dit concurrentiebeding eenvoudig zijn werking heeft verloren.

In deze zaak ging het om een werknemer wiens arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (telkens) stilzwijgend is verlengd, zonder dat het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk is overeengekomen. Toen de werknemer elders in dienst wou treden, handelde hij volgens de werkgever in strijd met het (in het eerste contract neergelegde) concurrentiebeding.

De kantonrechter is van mening dat een strikte interpretatie van het schriftelijkheidsvereiste moet worden gevolgd. Nu de wet expliciet voorschrijft dat een concurrentiebeding schriftelijk moet worden aangegaan, zal het concurrentiebeding alleen kunnen bestaan als aan dat vereiste is voldaan. Aangezien in dit geval is gebleken dat bij het “wederom aangaan” van de overeenkomst niet aan het schriftelijkheidsvereiste voor het concurrentiebeding is voldaan, oordeelde de kantonrechter dat er geen concurrentiebeding meer bestaat en dat het dus ook niet geschorst of vernietigd kan worden.

Hoewel in de jurisprudentie verschillend over deze materie wordt gedacht, doet u er als werkgever voor alle zekerheid verstandig aan bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst steeds opnieuw schriftelijk een concurrentie (en/of relatiebeding) met uw werknemer overeen te komen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara van Dam, paralegal.

Ook interessant?