Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Herziening inkomenscriterium kennismigranten

20 december 2010 - < 1 minuten leestijd

De kennismigrantenregeling biedt werkgevers de mogelijkheid om met een vereenvoudigde procedure hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers aan te trekken. Voor een kennismigrant is in het bijzonder geen tewerkstellingsvergunning vereist.

Een buitenlandse werknemer is als kennismigrant aan te merken in de volgende gevallen:

  • een buitenlandse werknemer die in dienst treedt bij een Nederlandse werkgever of overgeplaatst wordt naar een Nederlandse vestiging van zijn buitenlandse werkgever en die voldoen aan hieronder genoemde inkomenscriteria.
  • Buitenlandse artsen die in Nederland een opleiding volgen tot specialist, ongeacht hun salaris en
  • Niet-Europese studenten die aan een Nederlandse onderwijsinstelling studeren en in Nederland stage willen lopen.

Voorwaarde is dat de werkgever een convenant afsluit met de IND.

Met ingang van 1 januari 2011 past het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de inkomenscriteria voor de kennismigrantenregeling aan.

  • Het inkomenscriterium dat geldt om in aanmerking te komen voor de kennismigrantenregeling bedraagt per 1 januari 2011 € 50.619,00 bruto per jaar voor kennismigranten van 30 jaar en ouder.
  • Voor kennismigranten jonger dan 30 jaar bedraagt het inkomenscriterium per 1 januari 2011 € 37.121,00 bruto per jaar.
  • Voor kennismigranten die zijn afgestudeerd in Nederland en instromen binnen een zoekperiode die aansluitend aan het afstuderen maximaal een jaar mag duren, bedraagt het inkomenscriterium per 1 januari 2011 € 26.605,00 bruto per jaar.

Zie ook https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-19360.html.

De kennismigrantenregeling is nog niet van toepassing op buitenlandse werknemers die door hun buitenlandse werkgevers bij een Nederlandse opdrachtgever worden gedetacheerd. Ook is deze procedure niet van toepassing op werknemers die uitgezonden worden naar Nederland zonder dat er een vestiging van het bedrijf in Nederland aanwezig is.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?