Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Regels tewerkstellingsvergunning aangescherpt per 1 juli 2011

11 april 2011 - < 1 minuten leestijd

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de regels voor het verstrekken van tewerkstellingsvergunningen per 1 juli 2011 aan te scherpen. Het doel is om slechts in uitzonderingsgevallen een vergunning te verstrekken voor arbeidsmigratie van werknemers van buiten Europa en uit Bulgarije en Roemenië.

Dit betekent dat de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en de Kennismigrantenregeling op onderdelen zullen worden aangepast. Het uitgangspunt van deze wijziging is dat in Nederland en Europa voldoende arbeidsaanbod beschikbaar is. Er is veel werkloosheid in Nederland terwijl er nog relatief veel tewerkstellingsvergunningen worden verleend, zo meent het kabinet. Het UWV zal bij de aanvragen van werkgevers eerst onderzoeken of de werkgever voldoende heeft onderzocht of er in Nederland of Europa geen werknemers zijn die het werk kunnen doen. Daarnaast zal het UWV strenger controleren op het salaris dat aan de buitenlandse werknemer wordt betaald. Een goede voorbereiding van de aanvraag is derhalve noodzakelijk. Vanaf 1 juli 2011 zullen de aangescherpte regels worden toegepast.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?