Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Adviesrecht Ondernemingsraad bij intentieverklaring!

26 mei 2011 - < 1 minuten leestijd

Recentelijk heeft de Ondernemingskamer bepaald dat er al een adviesrecht voor de ondernemingsraad (OR) kan bestaan wanneer het gaat om een intentieverklaring tussen verkrijger en vervreemder voor een voorgenomen fusie.

De Ondernemingskamer oordeelde dat de intentieverklaring moest worden gezien als overeenkomst, waaraan een besluit ten grondslag lag dat ingevolge artikel 25 WOR aan de OR ter advisering had moeten worden voorgelegd. Partijen beoogden met deze overeenkomst een samenwerkingsverband te realiseren als aanzet tot een beoogde fusie, die uiteindelijk de gehele werkorganisatie zou treffen. Daarnaast was de intentieverklaring -hoewel deze nog kon worden opgezegd- bindend tussen partijen. Er was zelfs een boeteclausule in opgenomen, zodat de intentieverklaring niet als vrijblijvend kon worden gezien. Aangezien de ondernemer had verzuimd de OR om advies te vragen met betrekking tot deze intentieverklaring, heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat de ondernemer in redelijkheid niet tot het besluit had kunnen komen. De ondernemer is veroordeeld tot intrekking van het besluit en ongedaanmaking van de gevolgen daarvan.

Ondernemers: let dus goed op en betrek de OR vroegtijdig bij voorgenomen besluiten die de gehele organisatie treffen!

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?