Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

AOW vanaf verjaardag: geen kado voor werkgever

18 juli 2011 - < 1 minuten leestijd

Enkele dagen geleden is het wetsvoorstel “AOW vanaf verjaardag” ingediend bij de Tweede Kamer. In het regeerakkoord is afgesproken het AOW-ouderdomspensioen met ingang van 1 januari 2012 niet meer te laten ingaan op de eerste dag van de maand waarin de belanghebbende 65 wordt, maar met ingang van de verjaardag. Deze afspraak wenst het kabinet nu om te zetten in wetgeving. Het later ingaan van de AOW kan gevolgen hebben voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst.

In veel arbeidsovereenkomsten is bepaald dat deze eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Werknemers die een contract hebben met deze formulering zullen een aantal dagen langer bij hun werkgever in dienst blijven en de werkgever zal langer loon doorbetalen. Voor werknemers ontstaat geen inkomensgat tussen einde loon en begin AOW.

In andere arbeidsovereenkomsten is opgenomen dat deze eindigt op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 65 wordt. Werknemers die later in de maand jarig zijn, kunnen in een inkomensgat vallen: geen salaris en geen AOW. In zijn memorie van toelichting heeft de minister opgemerkt, dat hij dit een onderwerp vindt dat tussen werkgever en werknemer moet worden geregeld. Er is geen overgangsrecht geformuleerd voor dergelijke situaties.

Wij raden werkgevers aan om de huidige arbeidsovereenkomsten na te lopen op de formulering van het leeftijdsontslag en de modellen voor de toekomst, indien nodig, aan te passen. Besteed daarbij ook alvast aandacht aan de leeftijd van 65. De AOW-leeftijd zal immers vanaf 2020 verder opschuiven.

Karen Helbers, paralegal

Ook interessant?