Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Zwijgen over niet beschikken diploma

21 juli 2011 - < 1 minuten leestijd

Op 17 juni 2011 heeft de kantonrechter te Zwolle geoordeeld dat het meerdere keren verzwijgen van het niet gediplomeerd zijn, een ernstige en onherstelbare beschadiging van de vertrouwensrelatie oplevert. Dit terwijl werknemer in zijn sollicitatiebrief noch in zijn CV aan het betreffende diploma refereert.

Werknemer solliciteert op een functie waarbij een bepaalde opleiding is vereist. In zijn sollicitatiebrief en CV refereert hij niet aan een dergelijke opleiding. Werknemer wordt aangenomen. Werkgever verzoekt werknemer vervolgens diverse malen een kopie van het diploma te verstrekken. Na een aantal keer niet gereageerd te hebben op deze verzoeken, deelt werknemer aan werkgever mede dat hij niet over het diploma beschikt. Werkgever dient een ontbindingsverzoek in. De kantonrechter oordeelt dat werkgever onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de kwalificaties van werknemer. Anderzijds heeft werknemer werkgever zo lang als mogelijk in de waan willen laten dat hij over het betreffende diploma beschikte. Als goed werknemer had werknemer direct de duidelijk onjuiste voorstelling van zaken weg moeten nemen. Door dit niet te doen heeft werknemer op de koop toe genomen dat de relatie met werkgever mogelijk zou worden beschadigd. De kantonrechter oordeelt dat een en ander als ernstige vertrouwensbreuk is aan te merken hetgeen tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet leiden. Aan werknemer wordt een vergoeding toegekend van C=0,5.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?