Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Aanscherping kennismigrantenregeling

24 augustus 2011 - < 1 minuten leestijd

Met de kennismigrantenregeling kunnen bedrijven op een relatief eenvoudige wijze hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers naar Nederland halen. Voorwaarde is dat de kenniswerkers een salaris van € 50.619,- verdienen als zij ouder zijn dan 30 jaar en een salaris van € 37.121,- als zij jonger zijn dan 30 jaar.

Al in februari dit jaar kondigde Minister Leers aan de kennismigrantenregeling aan te scherpen. Per 19 juni 2011 is er dan ook naast het salariscriterium een toets marktconformiteit ingevoerd. Met die toets wordt het mogelijk om de aanvraag om een verblijfsvergunning af te wijzen als het overeengekomen loon niet marktconform is. De IND vraagt het UWV WERKbedrijf hierover advies, dat vervolgens de basis vormt voor het besluit over de afgifte van een verblijfsvergunning.

Een “marktconform” salaris is in een markt van schaarste evenwel aan verandering onderhevig. In het Financieel Dagblad van 22 augustus jl. worden namens de brancheorganisatie voor de technologie FME dan ook zorgen geuit over deze aanscherping van de kennismigrantenregeling. Volgens FME zal deze aanscherping er zelfs toe kunnen leiden dat normale transfers binnen concernverband voor internationaal opererende bedrijven lastiger worden.

(Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/02/16/minister-leers-kennismigrantenregeling-alleen-voor-echte-kennismigrant.html)

Met uw vraag of deze wijziging van de kennismigrantenregeling voor u nog gevolgen heeft, kunt u zich wenden tot het team Grensoverschrijdende Arbeid.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?