Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Verbod uitzendkrachten ter beschikking te stellen zonder registratie

7 september 2011 - < 1 minuten leestijd

Zo luidt het wetsvoorstel registratieplicht uitzendbureaus. De uitzendbureaus zijn vanaf 1 januari 2012 verplicht zich te registreren in het Handelsregister. Zo volgt uit het voorgestelde artikel 7a voor de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het wetsvoorstel is onderdeel van de maatregelen die de regering wil nemen om fraude en illegaliteit binnen de uitzendbranche terug te dringen.

Wanneer wordt geconstateerd dat een uitlener niet staat geregistreerd volgt een bestuurlijke boete van € 12.000,- per werknemer. Bij een tweede overtreding bedraagt de boete € 24.000,- en bij een derde overtreding € 36.000,-. Deze boete geldt niet alleen voor de uitlener. Ook de inlener die een uitzendkracht inleent van een uitzendonderneming welke niet is geregistreerd, riskeert een boete van dezelfde hoogte.

Verder volgt uit het wetsvoorstel dat het controlerende orgaan, de Arbeidsinspectie, verplicht kan zijn om bepaalde gegevens van de uitzendonderneming aan de Stichting Normering Arbeid (SNA) te verstrekken. De SNA is opgericht in het kader van de zelfregulering van de uitzendbranche en beslist over de verstrekking van certificaten. Wanneer een uitzendonderneming niet beschikt over een dergelijk certificaat, is de inlener net als het uitzendbureau aansprakelijk voor het betalen van het minimumloon aan de uitzendkracht. Indien de SNA constateert dat een uitzendonderneming zich niet aan de regels houdt, kan zij maatregelen nemen waaronder het intrekken van het certificaat. Het wetsvoorstel is op 2 september jl. naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?