Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Beëindiging verruiming onmisbaarheidscriterium in het Ontslagbesluit

28 september 2011 - 2 minuten leestijd

De onmisbare werknemer blijft echter wel onmisbaar.

Sinds 1 augustus 2009 geldt de verruiming van het zogenaamde ‘onmisbaarheidscriterium’ in het Ontslagbesluit. Deze verruiming is ingegeven door de economische crisis en al bij invoering ervan was duidelijk dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Minister Kamp heeft nu bekend gemaakt dat aan de verruiming een einde zal komen en wel met ingang van 1 oktober 2011. Als reden voor beëindiging van de maatregel wijst minister Kamp onder meer op het feit dat relatief weinig gebruik is gemaakt van de verruiming van het onmisbaarheidscriterium. Zo zijn in 2010 bijvoorbeeld 26.105 ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen bij UWV WERKbedrijf behandeld. Slechts in 61 van de gevallen had de werkgever een beroep gedaan op het onmisbaarheidscriterium.

Welk gevolg heeft het beëindigen van de verruiming van het onmisbaarheidscriterium voor de praktijk? Waarschijnlijk zult u daar als werkgever of als werknemer nauwelijks verschil van merken. Met ingang van 1 oktober 2011 zal het voorheen geldende onmisbaarheidscriterium weer van toepassing worden. Als voorwaarde voor onmisbaar zijn geldt, dat de werknemer over zodanige bijzondere kennis of bekwaamheden moet beschikken dat zijn ontslag voor het functioneren van het bedrijf van de werkgever te bezwaarlijk zou zijn. Voor onmisbare werknemers blijft dus gelden dat zij in een reorganisatie hun baan kunnen behouden. Op hen behoeft de werkgever namelijk ook na 1 oktober a.s. het afspiegelingsbeginsel niet toe te passen.

Het CDA wil bekijken hoe werkgevers die hun bedrijf moeten reorganiseren in tijden van crisis, een selectie kunnen maken van werknemers die zij willen behouden en werknemers waarvan ze afscheid moeten nemen. Op verzoek van het CDA heeft de Tweede Kamer besloten hierover verder te praten. Het is nog niet bekend wanneer het debat plaatsvindt. Als hierover meer duidelijk is, zullen we een update plaatsen op onze website.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Karen Helbers, paralegal.

Ook interessant?