Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Calculerend gebruik ontslag met wederzijds goedvinden ongewenst

Barbara van Dam

4 oktober 2011 - < 1 minuten leestijd

Een werkgever die binnen drie maanden 20 of meer werknemers wil ontslaan, moet op basis van de Wet melding collectief ontslag (Wmco) melding doen van collectief ontslag bij vakbonden en het UWV WERKbedrijf.

Nu kan een werkgever de meldingsplicht bij een collectief ontslag nog ontduiken als hij met een aantal personeelsleden een beëindigingsovereenkomst sluit, waardoor het aantal ontslagen via UWV WERKbedrijf of de kantonrechter minder dan 20 bedraagt. Omdat het volgens minister Kamp (SZW) ongewenst is dat werkgevers calculerend gebruik maken van de mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden te beëindigen, wil hij de Wmco wijzigen en de beëindigingsovereenkomst gelijkstellen met de ontslagroutes via UWV WERKbedrijf en de kantonrechter. Een beëindigingovereenkomst is dan niet geldig, als blijkt dat er eigenlijk sprake was van collectief ontslag, waarvoor een meldingsplicht geldt. Werkgevers die de meldingsplicht niet nakomen, krijgen een sanctie opgelegd.

Barbara van Dam-Keuken, paralegal

Ook interessant?