Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Let op: Nieuwe vakantiewet per 1 januari 2012 in aantocht

11 oktober 2011 - < 1 minuten leestijd

De nieuwe vakantiewet is het gevolg van een aantal uitspraken van het Europese Hof van Justitie. De opbouw van de vakantiedagen van langdurig zieke werknemers is vanaf 1 januari 2012 niet meer beperkt.

Daarnaast wordt een kortere vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen ingevoerd om werknemers te stimuleren regelmatig vakantiedagen op te nemen, zodat vakantie stuwmeren worden voorkomen. Vakantiedagen zijn er immers om tot rust te komen en het te lang uitstellen van vakantie zou de veiligheid en gezondheid van werknemers niet ten goede komen. Voor vakantiedagen (minimum en bovenwettelijk) die zijn opgebouwd tot 1 januari 2012 en voor de nieuw op te bouwen bovenwettelijke dagen en extra vrije dagen op grond van cao-afspraken blijft een verjaringstermijn gelden van vijf jaar. Voor de minimum (wettelijke) vakantiedagen die worden opgebouwd ná 1 januari 2012 geldt een vervaltermijn van 6 maanden na het opbouwjaar, zodat werknemers straks hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar moeten opnemen.

Overigens kunnen werkgevers en werknemers in onderling overleg afspreken de vervaltermijn voor wettelijke vakantiedagen te verlengen. Werkgevers doen er goed aan hun verlofregistratie en administratie tijdig aan te passen, zodat ze met de nieuwe regels kunnen werken. Immers, het onderscheid in verjaring en verval tussen de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen leidt ertoe dat er twee administraties zullen moeten worden gevoerd. Voor elke werknemer moet een duidelijk overzicht zijn van het aantal vakantiedagen en de daarbij behorende vervaldata.

Maaike Wetting, advocaat
Barbara van Dam-Keuken, paralegal

Ook interessant?