Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Nieuw Bouwbesluit per 1 januari 2012

26 mei 2011 - < 1 minuten leestijd

Op 29 april 2011 is het concept Bouwbesluit 2012 naar de Eerste Kamer en Tweede Kamer gestuurd voor de voorhangprocedure en daarmee openbaar gemaakt.

Het Bouwbesluit 2012 zou de bouwtechnische eisen leesbaarder, eenvoudiger en eenduidiger moeten maken. Ook wordt het aantal voorschriften verminderd met ruim 30 procent. Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen over het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. Deze eisen waarborgen de minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid. Naast het samengaan van regelgeving, zijn er ook nieuwe en aangepaste eisen op onder meer het terrein van brandveiligheid, ventilatie en de verbouwing van leegstaande kantoren. In het bijzonder zijn de voorschriften voor het verplicht doormelden van brandmeldinstallaties naar een alarmcentrale van de brandweer voor horeca en kantoren aangepast. De verplichting van doormelding blijft bestaan voor gebouwen waar mensen mogelijk niet of nauwelijks zelfstandig uit kunnen komen, zoals ziekenhuizen en kinderdagverblijven. Ook kunnen ondernemers altijd zelf kiezen voor vrijwillige doormelding.

Nieuw is het voorschrift voor natuurlijke ventilatie. Nieuwe woningen en scholen moeten voortaan een raam kunnen openzetten. Het verbouwen van leegstaande kantoren naar een andere bestemming zoals woningen moet makkelijker worden. De huidige noodzakelijke ontheffing van de gemeente komt vanaf 2012 te vervallen. In de plaats daarvoor komen landelijke uniforme voorschriften voor de verbouw. In de praktijk zal nog moeten blijken of de toezegging van Minister Donner dat het  Bouwbesluit 2012 leidt tot vermindering van regeldruk, versoepeling van procedures en kostenverlaging waarheid wordt. Naar verwachting treedt het nieuwe Bouwbesluit op 1 januari 2012 in werking. (Bron: www.rijksoverheid.nl)

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons team Vastgoed, Overheid & Notariaat.

Ook interessant?