Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Uitleg aanbestedingsstukken

19 februari 2010 - < 1 minuten leestijd

Niet zelden is een aanbestedingsgeschil het gevolg van onvolkomenheden of onduidelijkheden in de aanbestedingsdocumenten. Zo heeft de Rechtbank Utrecht zich onlangs gebogen over de vraag of de aanbestedingsdocumenten die in geding waren het toelieten dat twee vennootschappen van eenzelfde concern zich op de aanbesteding inschreven. In de aanbestedingsstukken was bepaald dat ondernemingen die tot hetzelfde concern behoren niet beiden op de opdracht mogen inschrijven. Een definitie van het begrip ‘concern’ ontbrak echter in de aanbestedingsstukken. Ook de wet voorziet niet in een definitie van het begrip ‘concern’. De rechtbank heeft vervolgens gekeken hoe een potentiële gegadigde het begrip ‘concern’ zou uitleggen en zoekt hierbij aansluiting bij de taalkundige uitleg van het begrip en bij het bij het wettelijke begrip ‘groep’. In dit onderhavige geval heeft dit tot gevolg gehad dat er (gedeeltelijk) opnieuw aanbesteed moest worden.

Bevatten de aanbestedingsstukken onduidelijkheden, stel daarover dan vragen aan de aanbestedende dienst of raadpleeg uw aanbestedingsrechtadvocaat.

Voor vragen kunt u terecht bij Per van der Kooi, advocaat bouw- en aanbestedingsrecht en Menno de Wijs, juridisch medewerker.

Ook interessant?