Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Nieuw gunningscriterium bij aanbestedingen: EMDI

1 maart 2010 - < 1 minuten leestijd

Overheidsopdrachten, zo is vastgelegd in nationale en Europese aanbestedingsregels, worden gegund op grond van ofwel het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI) ofwel het criterium ’laagste prijs’.

Onlangs is een nieuw gunningscriterium gehanteerd: de EMDI, de ‘economisch meest duurzame inschrijving’.

De Rijksoverheid heeft de ambitie uitgesproken om in 2010 100% duurzaam in te kopen, gemeenten streven dit jaar naar duurzame inkoop in 75% van alle gevallen en waterschappen en provincies naar 50% duurzaam inkopen. Te verwachten valt dat dus dat opdrachten vaker op grond van dit criterium zullen worden gegund.

Zoals steeds moet gunning ook bij het toepassen van het criterium ‘economisch meest duurzame inkoop’ geschieden op basis van objectieve criteria. Daaronder kunnen, zo blijkt uit de aanbesteding van een fietspad in Assen, bijvoorbeeld worden verstaan het inzetten van werkzoekenden, het gebruik van biologisch afbreekbare hydraulische olie, de inzet van vrachtauto’s met een lage CO2-uitstoot en een plan om vervoer te beperken.

Voor aanbestedingen in de GWW-sector is in samenwerking tussen ingenieur- en adviesbureau Tauw, TNO en Hogeschool Arnhem-Nijmegen een duurzaamheidskompas ontwikkeld, waarmee wordt beoogd duurzaamheidscriteria zoveel mogelijk te objectiveren.

Voor vragen of het delen van uw eigen ervaringen op het terrein van het aanbestedingsrecht: Per van der Kooi, advocaat bouw- en aanbestedingsrecht en Menno de Wijs, juridisch medewerker.

Ook interessant?