Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Meer missers bij Europees aanbesteden

1 juni 2010 - < 1 minuten leestijd

De naleving van de regels voor Europese aanbesteding door de overheid laat nog steeds te wensen over. Het aantal aanbestedingen waarbij sprake was van “fouten of onzekerheden” liep vorig jaar zelf op tot 385. In 2008 waren dat er nog 210. De fouten die gesignaleerd worden zijn zeer divers. Uit de rapportage “Rijk verantwoord 2009” van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de fouten onder meer zijn gelegen in het buiten de raamovereenkomst gunnen om, het werken met verlopen raamovereenkomsten, het te laat inschatten van totaalbedragen en het laten prevaleren van organisatiebelangen. (Bron: Automatiseringsgids d.d. 28 mei 2010).

De Clercq heeft ruime ervaring bij het begeleiden van aanbestedingsprocedures. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natascha van Duuren, (071) 581 53 08 of Per van der Kooi, (071) 581 53 20.

Ook interessant?