Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Aanbestedingsplicht woningcorporaties beperkt

Per van der Kooi

12 mei 2011 - < 1 minuten leestijd

Begin dit jaar schreven wij over de sinds 1 januari 2011 bestaande plicht van woningcorporaties om maatschappelijk vastgoed Europees aan te besteden. Die plicht komt nu al weer te vervallen.

Maatschappelijk vastgoed moet nog wel worden aanbesteed, maar corporaties mogen voortaan zelf bepalen hoe zij dat doen. Dat kan dus ook met inachtneming van (vaak eenvoudigere) nationale regels of zelfs onderhands. Ook als het Europese drempelbedrag wordt overschreden.

De aanbestedingsplicht ziet toe op het ‘doen bouwen’ van maatschappelijk vastgoed of het treffen van voorzieningen daaraan. Werkzaamheden van bijvoorbeeld architecten en adviseurs vallen hierbuiten.

De eigen kantoorruimten van corporaties gelden als maatschappelijk vastgoed.

Bij combinatieprojecten (die bestaan uit de bouw van woningen en maatschappelijk vastgoed) heeft de woningcorporatie de keuze tussen het aanbesteden van uitsluitend de bouw van het maatschappelijk vastgoed of de aanbesteding van het totale bouwkundige geheel.

Voor vragen of het delen van uw eigen ervaringen op het terrein van het aanbestedingsrecht kunt u terecht bij Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht

Ook interessant?