Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Europees Parlement vindt dat aanbestedingen toegankelijker moeten worden voor kleine bedrijven

Per van der Kooi

27 oktober 2011 - < 1 minuten leestijd

In december zal de Europese Commissie voorstellen presenteren voor herziening van de regels voor Europese aanbestedingen. Vooruitlopend daarop heeft het Europees Parlement in een persbericht van 25 oktober jl. laten weten dat de regels simpeler, toegankelijker en meer flexibel moeten worden.

Het moet eenvoudiger worden voor kleine bedrijven om naar opdrachten mee te dingen. Aanbestedende diensten zouden bovendien de mogelijkheid moeten hebben om niet alleen op laagste prijs te gunnen maar ook aan de meest innovatieve inschrijver of bijvoorbeeld aan degene die de grootste voordelen voor het milieu biedt.

Het Parlement spreekt zich ook uit voor een Europees elektronisch aanbestedingspaspoort, waarmee kan worden aangetoond dat de inschrijver voldoet aan de Europese aanbestedingsregels en voor het gebruik van eigen verklaringen.

Zie voor de Engelse tekst van het persbericht: http://www.europarl.europa.eu/nl/pressroom/content/20111025IPR30224/html/Public-procurement-rules-should-be-simpler-more-inclusive-and-more-flexible

Wij houden verdere ontwikkelingen scherp voor u in de gaten.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten aanbestedingsrecht en bouwrecht

Ook interessant?