Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Amendementen op de aanbestedingswet; de Tweede Kamer heeft gestemd, de aanbestedende dienst motiveert zich suf

Per van der Kooi

13 februari 2012 - < 1 minuten leestijd

Donderdag 9 februari 2012 heeft de Tweede Kamer gestemd over 18 op de Aanbestedingswet ingediende wijzigingsvoorstellen. De helft daarvan is aangenomen.

Het wetsvoorstel, waarover op 14 februari 2012 in zijn geheel wordt gestemd, is hierdoor op (onder andere) de volgende punten gewijzigd:

-Hoofdregel wordt dat een opdracht op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt gegund. Gunning op laagste prijs is alleen nog toegestaan indien de keuze daarvoor in de aanbestedingsstukken afdoende wordt gemotiveerd;
-Een aanbestedende dienst voegt opdrachten niet onnodig samen. Als opdrachten toch worden geclusterd, moet de reden daarvoor in de aanbestedingsstukken worden gemotiveerd;
-Een opdracht wordt, indien mogelijk, opgedeeld in percelen. Als dat  niet mogelijk is, wordt dat -weer- gemotiveerd;
-De Gids Proportionaliteit moet verplicht worden toegepast. Afwijkingen moeten worden gemotiveerd;
-Omzeteisen worden zoveel mogelijk geschrapt en zijn alleen nog toegestaan indien… u raadt het al! En als het dan inderdaad niet anders kan, mag de omzeteis niet hoger zijn dan drie keer de waarde van de opdracht.

Bij lezing van het bovenstaande bekruipt ons een eerste gevoel dat de administratieve lasten niet zozeer worden teruggedrongen maar dat die meer aan de zijde van de aanbestedende dienst komen te liggen en een tweede gevoel dat de aanbestedingspraktijk zeker niet minder juridisch wordt. Voortaan zullen ook de diverse motiveringen op deugdelijkheid worden getoetst.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten Aanbestedingsrecht

Ook interessant?