Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
IT, IE & Privacy

Eurocommissaris Neelie Kroes niet blij met Nederlandse Cookie-wet

Natascha van Duuren

17 oktober 2012 - 2 minuten leestijd

De Cookie-wet regelt dat websites hun bezoekers moeten informeren en toestemming moeten vragen voordat zij een cookie of ander gegeven op de computer of mobiele telefoon plaatsen. Wat is nu precies een cookie?

Tekstbestandje
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Dit is uiteraard zeer waardevol voor veel websites, aangezien zij op die manier het aanbod aan de gebruiker kunnen aanpassen.

Versneld ingevoerd
De cookiewet werd in Nederland op 5 juni jl. versneld ingevoerd. De Cookie-wetgeving in Nederland is echter strenger dan in andere landen. Eén van de verplichtingen die voortvloeit uit de Cookie-wet is dat de bezoeker door de website moet worden geïnformeerd over de werking van de cookie die door de website zal worden geplaatst. De OPTA, toezichthouder van de Telecommunicatiewet (waarin de Cookie-wet is opgenomen), heeft een aantal aanbevelingen gedaan over hoe om te gaan met de verplichtingen uit de Cookie-wet. Eén van de aanbevelingen is dat duidelijk leesbare informatie over de plaatsing van cookies op een zichtbare plaats op de website moeten worden geplaatst (en dus niet middels vage verwijzingen naar een Privacy Statement), gebruikers zo gedetailleerd mogelijk over de werking van het doel van de cookie te informeren, etc.

Wettelijke vereisten
Uit onderzoek is gebleken dat nog maar weinig websites voldoen aan alle wettelijke vereisten. Ook websites van de (rijks)overheid voldoen niet allemaal aan de nieuwe wetgeving. De publieke omroep heeft inmiddels aangegeven de cookiewetgeving strenger te zullen handhaven. Zo kunnen mensen sinds 9 oktober jl. alleen nog op Uitzendinggemist.nl terecht als ze akkoord gaan met het plaatsen van cookies. Hierop is veel kritiek geweest. Zo werd door critici het standpunt ingenomen dat de NPO hiermee de burger het recht op vrije toegang tot de programma’s van de publieke omroep ontzegt.

Op 15 juli 2014 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de NPO een last onder dwangsom opgelegd om naleving van de cookieregels af te dwingen. In het invorderingsbesluit van 4 november 2014 heeft ACM vastgesteld dat de NPO niet binnen de gestelde termijn de overtreding heeft beëindigd. De NPO moet daarom een dwangsom van 25.000 euro betalen. Tegen beide besluiten heeft de NPO bezwaren gemaakt. ACM heeft op 19 december 2014 de bezwaren tegen beide besluiten ongegrond verklaard.

Bewust
Vooralsnog wordt door veel andere websites de nieuwe wet vooralsnog genegeerd en plaatsen zij cookies zonder daar melding van te maken. Het is echter wel van belang dat websites zich bewust zijn van hun wettelijke verplichtingen. De OPTA ziet immers toe op naleving van de wet.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met n.vanduuren@declercq.com, Partner ICT/IE.

 

Ook interessant?