Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
IT, IE & Privacy

eHealth haalt senioren uit hun isolement

18 november 2013 - 2 minuten leestijd

E-health is zeer geschikt voor senioren’, zo is te lezen op Zorgvisie.nl. Deze uitspraak wordt gedaan door GZ-psycholoog Petra Rendering. Volgens de psycholoog worden senioren gemotiveerd doordat ze actief met de computer aan de slag moeten: “Onze verwachting vooraf was dat ouderen tegen de behandeling op zouden zien omdat er zoveel opdrachten voor hun klaarstaan, maar het tegenovergestelde blijkt het geval: er zijn zelfs patiënten die vragen om meer modules. Mijn verklaring is dat ouderen gemotiveerd worden door het idee dat ze deelnemen aan de huidige maatschappij en zich nuttig voelen.”

In de door Rendering beschreven pilot, gaan een groep ambulante patiënten naast de reguliere face-to-facecontacten met hun behandelaar, aan de gang met eHealth-toepassing Minddistrict. “Wat ouderen veel benoemen is dat zij het gevoel krijgen niet de enige te zijn. In de modules zijn namelijk filmpjes verwerkt van andere patiënten die vertellen over hun specifieke stoornis. Met name de angstmodule lijkt senioren uit hun isolement te halen.” Ook zullen ouderen, juist doordat ze de nieuwe technieken niet kennen, sneller assistentie inroepen van familie, vrienden of medepatiënten, hetgeen wederom het isolement kan doorbreken.

We schreven al eerder op deze website dat bij deze positieve ontwikkelingen steeds ook rekening dient te worden gehouden met een complex juridisch kader. Zo moet in ieder geval voldaan worden aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Indien gebruik wordt gemaakt van het BSN geldt ook de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wgbsn-z). Daarnaast zijn er verschillende beroepsnormen en zogenaamde NEN-normen van toepassing, waarvan NEN 7510 de belangrijkste is. De praktijk wijst echter uit dat zorginstellingen onzorgvuldig zijn met medische gegevens en ook huisartsen hun beveiliging niet goed op orde hebben.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Natascha van Duuren (Partner en advocaat IT, IE & Privacy)

Ook interessant?