Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Franchiserecht

…En welk recht zullen we vandaag doen?

18 november 2013 - 2 minuten leestijd

Op het merendeel van de franchiseovereenkomsten die in Nederland gesloten worden tussen franchisegevers en franchisenemers zal het Nederlandse recht van toepassing zijn. In het geval van een juridisch geschil zal doorgaans de Nederlandse rechter bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil.

Dit voorgaande is echter geen vanzelfsprekendheid. Partijen – zeker professioneel handelende partijen – zijn tot grote hoogte vrij om te kiezen welk recht van toepassing is op de overeenkomst die zij sluiten. Ook kunnen partijen afspreken dat niet een overheidsrechter, maar een particuliere arbiter, bevoegd is om kennis te nemen van een geschil.

Van voornoemde vrijheden hebben de betrokken partijen, in een kwestie die thans speelt bij het Gerechtshof te Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2013:2580), ruim gebruik gemaakt. Zo was in de betreffende franchiseovereenkomst, die partijen met elkaar hadden gesloten, opgenomen dat het recht van Liechtenstein van toepassing was. Ook hadden partijen afgesproken dat zij – in het geval van een juridisch geschil – zich zouden dienen te wenden tot een arbiter, die op basis van internationale regels (UNCITRAL) zou oordelen.

Toen er inderdaad sprake was van een juridisch geschil daagde de franchisenemer zijn franchisegever voor de Nederlandse rechter. “Niet bevoegd!” riep de franchisegever…En met succes, want de Nederlandse rechter verklaarde zich onbevoegd op grond van het arbitrage beding in de franchiseovereenkomst. De franchisenemer zal zich naar alle waarschijnlijkheid moeten wenden tot een arbiter, die – op basis van Liechtensteins recht – oordeelt. De kans dat dit een goedkope aangelegenheid wordt, is klein te noemen. Niet alleen omdat het honorarium van een dergelijke arbiter hoog zal zijn, maar ook omdat de franchisenemer genoodzaakt zal zijn om een advocaat in de arm te nemen die goed bekend is met het Liechtensteins recht. En die liggen niet voor het oprapen in Nederland.

Een Nederlandse kandidaat-franchisenemer die in Nederland een franchise onderneming wil gaan drijven, zal zich dan ook goed achter de oren moeten krabben of hij wel akkoord wil gaan met een franchiseovereenkomst die beheerst wordt door een ander recht dan het Nederlands recht. Daarbij is het ook niet verstandig voor een kandidaat-franchisenemer om akkoord te gaan met een wijze van geschillenbeslechting die (aanzienlijk) duurder zal zijn voor hem dan een ‘normale’ bodemprocedure bij de Nederlandse rechter. Recht halen kan dan immers een onmogelijke taak blijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, [email protected]

Ook interessant?