Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
IT, IE & Privacy

Binnendringen op een router levert ook computervredebreuk op

Natascha van Duuren

22 oktober 2013 - < 1 minuten leestijd

Uitspraak van het Gerechthof Den Haag, waarin het ging om het plaatsen van een bedreigende posting op een voor een ieder toegankelijke website. De posting betrof het aankondigen van een schietpartij op het Maerlant College in Den Haag.

De verdachte deed dit in een periode dat zich op scholen elders in de wereld een aantal dramatische schietpartijen had voorgedaan waaraan door de media veel aandacht was besteed. Bijkomende omstandigheid was dat de posting werd geplaatst twee dagen nadat een zogeheten schoolshooting had plaatsgevonden in Duitsland, waarbij 16 mensen om het leven gekomen.

In deze kwestie is in de periode van 1 februari 2009 tot en met 13 maart 2009 opzettelijk en wederrechtelijk in een geautomatiseerde werk, te weten een computer en router en een (beveiligde) draadloze internetverbinding binnengedrongen, waarbij de beveiliging is doorbroken.

Het Hof oordeelde in deze uitspraak dat sprake is van computervredebreuk. Een router heeft volgens het Hof te gelden als een geautomatiseerd werk in de zin van art. 80sexies Sr, zodat het binnendringen op die router en daarmee op een deel van het netwerk waarvan die router deel uitmaakte computervredebreuk in de zin van art. 138a (oud) Sr oplevert.

De omstandigheid dat de verdachte zich geen toegang heeft verschaft tot beveiligde gegevens in de computer van de benadeelde sluit volgens het Hof op zichzelf niet uit dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan computervredebreuk in de zin van art. 138a (oud) Sr.

Interessante uitspraak die van nut kan zijn bij de bestrijding van computercriminaliteit. Meer weten over security? Neem contact op met n.vanduuren@declercq.com, telefoon (071) 581 53 08, partner ict/i.e./privacy.

Ook interessant?