Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Rentecomponent in canon en retributie in principe aftrekbaar

12 september 2013 - < 1 minuten leestijd

Het Hof Amsterdam heeft in diens arrest van 2 mei 2013 (12/00420, LJN CA0082, NTFR 2013/1327) beslist dat bij een constructie waarbij een belastingplichtige diens woning overdraagt onder voorbehoud van een erfpachtrecht en een opstalrecht in beginsel de rentecomponent in de canon en retributie in aftrek kan brengen mits aan de overige vereisten van de algemene woningregeling is voldaan. Dit is ook in lijn met een eerdere uitspraak van de Hoge Raad (HR 17 februari 2012, NTFR 2012, 476).

Janbert Heemstra, notaris bij De Clercq Advocaten Notarissen, betoogt in diens artikel “Islamitische hypotheken: de stand van zaken”, dat deze jurisprudentie mogelijkheden schept voor een financieringsvorm die naar Islamitisch recht lijkt te zijn toegestaan en dus een goed juridisch alternatief is voor een conventionele hypotheek (met rente).

Het artikel van Janbert Heemstra kunt u hier lezen.

Ook interessant?