Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Wet modernisering ziektewet

Henriëtte van Baalen

30 juli 2013 - 2 minuten leestijd

De Wet modernisering ziektewet (officieel: de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) geldt vanaf 1 januari 2013 en nu blijkt al dat een actief verzuimbeleid van de werkgever steeds belangrijker wordt.

Met deze wet wordt beoogd om de werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn sneller weer aan het werk te krijgen. Ook wordt het begrip gangbare arbeid geïntroduceerd. Vanaf 1 januari 2013 geldt dat na een jaar ziekte wordt gekeken naar wat de werknemer met gangbare arbeid kan verdienen.

Als de werknemer 65% van zijn maatmaninkomen kan verdienen, komt hij niet meer voor een ZW-uitkering in aanmerking, maar voor een WW-uitkering. Dit betekent dat het arbeidsongeschiktheidscriterium voor de ZW wordt aangescherpt.

Deze wijziging geldt voor vangnetters, die op of na 1 januari 2013 ziek worden en recht hebben op een ZW-uitkering. Het gaat om zieke werknemers zonder werkgever en werknemers waarvan het dienstverband eindigt tijdens ziekte. Het nieuwe ZW-criterium geldt niet voor werknemers met een ZW-uitkering die nog een dienstverband met een werkgever hebben zoals werknemers met een no-riskpolis of orgaandonoren.

Daarnaast geldt dat de re-integratie- en sollicitatieverplichtingen voor werknemers met een ZW-uitkering worden aangescherpt conform de verplichtingen zoals die in de WIA gelden. De werknemer mag bijvoorbeeld zijn genezing niet belemmeren en hij moet meewerken aan re-integratietrajecten die zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroten (zoals scholing en een proefplaatsing). Het UWV stelt een plan van aanpak op, en de werknemer moet meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van dit plan van aanpak. De werknemer mag geen eisen stellen die het verkrijgen van passende arbeid belemmeren, op straffe van vermindering van de uitkering met het inkomen dat hij hierdoor misloopt. UWV krijgt een grotere rol in de bemiddeling van vangnetters.

Ook financieel heeft deze nieuwe wet per 1 januari 2014 ingrijpende gevolgen voor de werkgever omdat er een nieuwe financieringssytematiek voor de ZW- en WGA-lasten voor vangnetters wordt ingevoerd. Dit betekent dat de ZW- en WGA-lasten van vangnetters worden toegerekend aan de laatste werkgever waar de werknemer gewerkt heeft. De wet Modernisering Ziektewet schrijft voor dat de werkgeverspremie voor de Ziektewet afhankelijk wordt van de daadwerkelijke instroomcijfers per organisatie. Deze premie wordt voor grote werkgevers (meer dan 100 maal de gemiddelde premieloonsom) niet meer per sector vastgesteld zoals nu het geval is. Kortom, hoe hoger het verzuim van de medewerkers met een tijdelijk contract, hoe meer premie een werkgever moet afdragen! Voor kleine werkgevers (minder dan 10 maal de gemiddelde premieloonsom) geldt nog wel een sectorpremie. Vanaf 1 januari 2016 kunnen werkgevers ook eigenrisicodrager worden voor het WGA-risico van de vangnetters zodat de re-integratie van zieke werknemers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten nog meer in handen van de werkgever komt en de werkgever een echte verzuimmanager wordt.

Let op: UWV stuurt vanaf juni 2013 brieven rond aan (ex)werkgevers van deze vangnetters. Controleer altijd of de datum van arbeidsongeschiktheid binnen het dienstverband ligt en of het BSN-nummer juist is.  De flexkracht met een no-riskpolis (bijvoorbeeld vanwege een WAO-verleden, ziek ten gevolge van zwangerschap, 55 jaar of ouder en langer dan 1 jaar in de WW of een Wajong-verleden) komen niet voor rekening van werkgever maar blijven voor rekening van UWV.

Wilt u hierover meer weten? Kom dan op donderdag 12 september a.s. naar het seminar ‘De zieke werknemer’ vanaf half twee met interne en externe deskundige sprekers. Op zeer korte termijn informeren wij u nader, dus hou onze website in de gaten. We zien u graag!

Eveline Buyink, arbeidsrechtadvocaat

Ook interessant?