Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Ondernemingsrecht

Publicatieplicht op internet voor ANBI’s per 1 januari 2014

29 juli 2013 - < 1 minuten leestijd

Met ingang van 1 januari 2014 zijn algemeen nut beogende instellingen verplicht om diverse gegevens openbaar te maken via internet (artikel 1a Uitvoeringsregeling AWR dat op 1 januari 2014 in werking zal treden).

De gegevens van de instelling die moeten worden gepubliceerd zijn: de officiële naam, inschrijvingsnummer bij het handelsregister, de doelstelling, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid voor beleidsbepalers en werknemers, actueel verslag van uitgeoefende activiteiten en de balans en staat van baten en lasten met toelichting.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving moeten ook de namen van de bestuurders worden bekendgemaakt. Er geldt echter een uitzondering voor kerkgenootschappen. Ook kan een inspecteur ontheffing verlenen als bekendmaking van de namen een reëel gevaar oplevert voor de veiligheid van de bestuurders of hun familie.

Ministerie van Financiën 12 juli 2013, nr DB 2013/366 M (Stcrt 2013, nr 20451)

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze blog kunt u terecht bij ons team Vastgoed, Overheid & Notariaat.

Debby van der Kleij, kandidaat-notaris

 

 

Ook interessant?