Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
IT, IE & Privacy

Wie draagt het risico voor de verzending en afgifte van online gekochte toegangskaarten voor ‘De Toppers’?

22 juli 2013 - 3 minuten leestijd

De Rechtbank Rotterdam moest eerder deze maand bovenstaande vraag beantwoorden. In onderhavig geval had een in Amsterdam wonend persoon 525 toegangskaarten voor het evenement ‘Toppers in Concert’ gekocht via de website www.4alltickets.nl. Aangezien het concert op 18 en 19 mei 2012 zou plaatsvinden, was overeengekomen de tickets voor 27 april 2012 te leveren.

Omdat de kaartjes op 27 april nog niet binnen waren, heeft de koper 4alltickets.nl officieel in gebreke gesteld en een termijn tot 8 mei 2012 gegeven om alsnog na te komen. 4alltickets stelt op 7 mei 2013 de gehele bestelling aangetekend te hebben verzonden aan de verkoper. Volgens 4alltickets.nl zijn de kaartjes hierop verstuurd en bezorgd bij de buren van koper, aangezien koper zelf niet thuis was op moment van bezorging.

Koper stelde echter dat hij het merendeel van de tickets nooit ontvangen heeft. Slechts 114 tickets heeft koper via de buren mogen ontvangen. Van de resterende 411 tickets heeft koper nooit wat gezien. Om deze reden eist koper gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van het aankoopbedrag van de 411 tickets.

De vraag was nu voor wiens risico de verzending en (niet) afgifte van het bestelde dient te komen.

Centraal stond dat door verkoper in zowel de bevestigingsemail als de algemene leveringsvoorwaarden was toegezegd: “De zending wordt door UPS op het door de koper aangegeven adres afgeleverd, tenzij niemand aanwezig is om de aflevering in ontvangst te nemen. In dat geval laat UPS een schriftelijke melding achter met vermelding van een telefoonnummer van het dichtstbijzijnde UPS kantoor, waarmee een koper een afspraak voor verkrijging van de tickets kan maken.” In de algemene voorwaarden stond voorts: “Verzending en afgifte geschieden voor rekening en risico van koper.”

De rechtbank oordeelde als volgt over de verhouding tussen deze twee bepalingen: “Door zich niet te houden aan de toegezegde wijze van levering van de kaarten heeft 4alltickets het aldus zelf mogelijk gemaakt dat een afgifte van de kaarten rechtstreeks in handen van [eiser] niet zou plaatsvinden. Dat maakt het onaanvaardbaar dat 4alltickets zich zou kunnen beroepen op een bepaling die inhoudt dat de levering voor risico van de koper komt.”

De Rechtbank Rotterdam merkte verder op: “Aan dit oordeel doet, anders dan 4alltickets heeft betoogd, niet af dat [eiser] de kaarten ook op het kantoor van 4alltickets had kunnen ophalen of dat hij, gelet op de waarde van de bestellingen, met 4alltickets in overleg had kunnen treden omtrent de wijze van aflevering. Het eerste laat onverlet dat 4alltickets gehouden was zich aan de door haar zelf gepresenteerde wijze van aflevering te houden. Het tweede geldt evenzeer voor 4alltickets zelf: ook zij was uit de aard van de zaak op de hoogte van de waarde van de bestellingen, en dat had dus ook voor haar aanleiding kunnen zijn contact met [eiser] op te nemen om overleg te voeren over de wijze van aflevering. Dat lag zelfs te meer op haar weg, nu zij kennelijk – zo leidt de rechtbank af uit de verklaring van 4alltickets ter comparitie – op de hoogte was van het feit dat UPS pakketten ook bij buren pleegt af te geven zodat zij (4alltickets) zich bewust had moeten zijn van het daaraan verbonden risico.”

De rechtbank lijkt hiermee een extra zorgplicht te creëren voor de verkoper in geval van online dienstverlening. Op grond van deze uitspraak zou beredeneerd kunnen worden dat de online verkoper de plicht heeft om de klant te wijzen op de risico’s van een bepaalde manier van verzending.

Hoe het ook zij, in onderhavig geval heeft de koper van de rechtbank gelijk gekregen en is de verkoper veroordeeld tot betaling van het aankoopbedrag van de tickets (€ 29.830,00), inclusief wettelijke rente, alsmede een schadevergoeding voor de gemaakte buitengerechtelijke kosten.

Indien u vragen heeft over e-commerce in zijn algemeenheid, of de plichten van een webwinkel in het bijzonder, kunt u contact opnemen met Natascha van Duuren (advocaat/partner IT, IE & Privacy).

 

Ook interessant?