Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Aanbestedingen

Tussentijdse wijziging beoordelingssystematiek

Menno de Wijs

12 juli 2013 - < 1 minuten leestijd

Een woningbouwcorporatie zocht voor het onderhoud van haar woningen een geschikte aannemer. Om de beste aannemer te kunnen selecteren gaf zij aan verschillende aannemers de mogelijkheid om op basis van een bestek een inschrijving in te dienen. Voor het bepalen van de winnaar had de woningbouwcorporatie vooraf een beoordelingssystematiek bekend gemaakt. Zoals vaker kan één van de verliezende inschrijvers zich niet vinden in het besluit van de woningbouwcorporatie.

Allereerst dient de vraag te worden beantwoord of er sprake is van een aanbesteding. Weliswaar was de woningbouwcorporatie niet gehouden de opdracht aan te besteden en stelt zij zelf dat er geen sprake was van een aanbesteding, de rechter oordeelt anders. De woningbouwcorporatie had namelijk diverse aannemers de mogelijkheid geboden om in concurrentie met elkaar een inschrijving te doen. Dit is te karakteriseren als een aanbesteding zodat de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht van toepassing zijn, aldus de voorzieningenrechter.

Na beoordeling van de inschrijving ontdekt de woningbouwcorporatie dat vanwege de gunningsystematiek de inschrijvers die op kwaliteit laag scoren, als winnaar uit de bus komen. Om deze reden besluit zij het gunningscriterium dat dit veroorzaakt te laten vallen. Onder dreiging van een kort geding laat zij het betreffende criterium uiteindelijk toch meewegen. De woningbouwcorporatie laat de beoordelingscommissie echter niet gezamenlijk en unaniem één score toekennen op de verschillende criteria, zoals was bepaald in de beoordelingssystematiek, maar laat de leden van de beoordelingscommissie individueel een score geven waarvan zij het gemiddelde als score toekend. De voorzieningenrechter oordeelt dat dit niet is toegestaan en beveelt een heraanbesteding.

Het is nu afwachten of de verliezende inschrijver zich in de gunningsbeslissing kan vinden, of dat wederom een kort geding zal worden gestart.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten aanbestedingsrecht

Ook interessant?