Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Aanbestedingen

Akkoord over nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen

Menno de Wijs

8 juli 2013 - < 1 minuten leestijd

Eind juni 2013 hebben het Europees parlement en de Raad een – voorlopig – akkoord bereikt over de inhoud van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Op 20 december 2011 publiceerde de Europese Commissie een aantal voorstellen voor nieuwe richtlijnen. De nieuwe regels moeten het aanbestedingsproces moderniseren en zorgen voor meer flexibiliteit binnen het inkoopproces. Doel is om meer nadruk te leggen op criteria zoals kwaliteit, milieuoverwegingen, sociale aspecten, innovatieve kenmerken en de ervaring van de personeelsleden die bij de uitvoering van de opdracht betrokken worden.

De inschrijfprocedure zal worden vereenvoudig met een standaard Europees aanbestedingsdocument waarbij alleen de winnende inschrijver de gebruikelijke papierwinkel hoeft in te leveren. Een vergelijkbaar systeem is op 1 april jl. al in de Nederlandse Aanbestedingswet geïntroduceerd. Het door het Europees parlement voorgestelde ‘aanbestedingspaspoort’ – vergelijkbaar met de Nederlandse Gedragsverklaring aanbesteden – heeft de eindstreep niet gehaald.

De nieuwe richtlijnen zijn belangrijke regelgeving aangezien ongeveer 19% van het Europese bruto binnenlands product bestaat uit aanbestedingsplichtige opdrachten. Voor we de nieuwe richtlijnen in het wild kunnen zien, zal zij eerst nog plenair moeten worden goedgekeurd in het najaar. Aansluitend zal het nog zeker nog één a twee jaar duren voor de nieuwe richtlijnen in Nederland zullen doorwerken. Zij zullen namelijk moeten worden verwerkt in de op 1 april jl. ingevoerde Aanbestedingswet 2012.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten aanbestedingsrecht

Ook interessant?