Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Moties aangenomen voor versterking medezeggenschap onderwijs

Barbara van Dam

24 juni 2013 - < 1 minuten leestijd

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen over de wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De WMS is speciaal opgezet voor de onderwijssector en heeft, net als de Wet op de ondernemingsraden (WOR), als doel het versterken en ondersteunen van de medezeggenschap. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, dan betekent dit een uitbreiding van de rechten van medezeggenschapsraden in het onderwijs. De voorgestelde wijzigingen zagen vooral op een sterkere medezeggenschap om wanbestuur te voorkomen.

Concreet betekent dit dat de WMS op de volgende punten moet worden aangepast:

  • Recht op rechtsbijstand waardoor medezeggenschapsraden in het onderwijs juridische hulp kunnen inschakelen als dat nodig mocht zijn.
  • Verbetering van het oplossen van nalevingsgeschillen door een geschil onder te brengen bij (nieuwe) laagdrempelige geschillencommissies;
  • De mogelijkheid om makkelijker de nietigheid van instemmingsplichtige besluiten in te roepen.
  • Het scholingsbudget zal  rechtstreeks naar de medezeggenschapsraad gaan, zodat voor scholing en vorming  geen toestemming meer aan het bestuur hoeft te worden gevraagd.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer nog een paar andere moties aangenomen die zien op een verbetering van medezeggenschap en toezicht in het onderwijs. Deze moties zien op:

  • meer zeggenschap van leraren over de inhoud van het onderwijs;
  • een permanente bijscholing van toezichthouders;
  • een goede informatievoorziening aan toezichthouders

Minister Bussemaker zal in het najaar met een wetsvoorstel komen, waarin deze voorstellen zijn opgenomen. Wij houden u via onze website van de ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap op de hoogte.

Voor vragen over de WOR en de WMS kunt u terecht bij ons medezeggenschapsteam.

Barbara van Dam, paralegal en lid van het medezeggenschapsteam

Ook interessant?