Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Aanbestedingen

Rechtsverwerking en geschiktheidseisen

Menno de Wijs

20 juni 2013 - 1 minuut leestijd

Diverse malen eerder schreven wij over fatale termijnen – denk aan de bekende Alcateltermijn – en rechtsverwerking in het aanbestedingsrecht. Na het verstrijken van een fatale termijn heeft een teleurgestelde inschrijver geen mogelijkheid meer om te klagen. Dit geldt ook indien sprake is van rechtsverwerking. Vorige week heeft een voorzieningenrechter zich wederom uitgesproken over rechtsverwerking.

In de betreffende zaak maakte een (teleurgestelde) inschrijver bezwaar tegen de geschiktheidseisen. De aanbestedende dienst voerde aan dat de inschrijver haar rechten om over de geschiktheidseisen te klagen had verwerkt. De voorzieningenrechter gaf aan dat van rechtsverwerking sprake kan zijn indien de inschrijver zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het (alsnog) uiten van bezwaren. Voor een succesvol beroep op rechtsverwerking is alleen tijdsverloop onvoldoende, ook zijn bijzondere omstandigheden vereist als gevolg waarvan de aanbestedende dienst het gerechtvaardigde vertrouwen mocht hebben dat de inschrijver geen bezwaar meer zou maken of dat de positie van de aanbestedende dienst onredelijk zou worden benadeeld in geval de inschrijver alsnog bezwaar zou kunnen maken.

Verder sluit de voorzieningenrechter aan bij de bestaande jurisprudentie dat de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat een inschrijver haar bezwaren duidelijk en in een zo vroeg mogelijk stadium naar voren brengt. De inschrijver had echter gewacht met het starten van een procedure tot na de bekendmaking van de gunningsbeslissing. Weliswaar had de inschrijver vragen gesteld, maar zij had zich onthouden van een reactie op de (onbevredigende) beantwoording. De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat de inschrijver haar rechten heeft verwerkt.

Tot slot is interessant dat een beroep van de teleurgestelde inschrijver op de Gids Proportionaliteit wordt afgewezen nu de Aanbestedingswet 2012 ten tijde van de aanvang van de aanbesteding nog niet in werking was getreden.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten aanbestedingsrecht

Ook interessant?