Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Voor ambtenaren is er een eigen kantonrechtersformule

10 juni 2013 - < 1 minuten leestijd

In de uitspraak van 27 mei 2013 heeft de Centrale Raad van Beroep nogmaals de eerder vastgestelde berekeningsformule voor een ontslagvergoeding voor ambtenaren gehanteerd. Op grond van de verschillende rechtspositionele regelingen heeft de ambtenaar bij ontslag recht op een gegarandeerde minimum ontslagvergoeding.

Indien het bestuursorgaan als werkgever een overwegend aandeel heeft gehad in het ontstaan van de verstoorde werkrelatie, bestaat naar vaste rechtspraak aanleiding voor een extra ontslagvergoeding. Tot voor kort was er echter geen formule om de hoogte van de extra ontslagvergoeding te bepalen.

In februari dit jaar heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat sprake is van een overwegend aandeel bij 51% of meer. Er wordt onderscheid gemaakt in drie bandbreedten voor de mate van verwijtbaarheid: 51% tot 65% 65% tot 80%  en 80% tot 100%, corresponderend met de factoren 0,5, 0,75 en 1,0. De berekeningsmethode is dan als volgt:

A x B x C= de hoogte van de extra ontslagvergoeding

A = het bruto maandsalaris (inclusief vakantietoeslag)
B = het aantal dienstjaren gedeeld door 2
C = de verwijtbaarheidsfactor

Ook in de uitspraak van 27 mei 2013 ging het om een ontslag op ‘andere gronden’, waarbij sprake was van verstoorde werkrelatie. Daarbij heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat in dit geval de minister van Veiligheid en Justitie als werkgever een overwegend aandeel van 80-100% heeft gehad in het ontstaan van de verstoorde werkrelatie. Nu de ambtenaar 7 jaren in dienst was en het bruto maandsalaris € 3.900,- bedroeg, wordt de ambtenaar volgens de Centrale Raad van Beroep met de reeds toegekende extra vergoeding van € 25.000,- niet tekort gedaan. (Bronnen: www. rechtspraak.nl, LJN: CA150 en http://www.rechtspraak.nl/ Nieuwsbericht-ontslagformule-ambtenaren)

Voor vragen kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Fadjar Schouten-Korwa, advocaat ambtenarenrecht

Ook interessant?