Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

NEWSFLASH – KRAKERS HEBBEN NIET IN ALLE GEVALLEN HUISRECHT

Per van der Kooi

28 mei 2013 - < 1 minuut leestijd

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Kraken en Leegstand (per 1 oktober 2010) kan een kraakpand door het Openbaar Ministerie worden ontruimd.

De Hoge Raad heeft in 2011 bepaald dat ook op grond van die die wet pas tot (strafrechtelijke) ontruiming kan worden overgegaan nadat de voorzieningenrechter over de rechtmatigheid van de ontruiming een uitspraak heeft kunnen doen. Dit noemt men het ‘huisrecht’ van de krakers en vloeit voort uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Vandaag heeft de Hoge Raad nader bepaald wanneer op dat huisrecht een beroep kan worden gedaan.

In deze zaak ging het om een appartementencomplex in Breda dat ongeveer 7 uur was gekraakt. De krakers hadden nog slechts enkele huishoudelijke spullen naar binnen gebracht: wat kookgerei, slaapspullen, tafels en stoelen. Terwijl het kraken nog gaande was arriveerde de politie al en werd het vertrek van de krakers gevorderd. Korte tijd later werd het pand ontruimd.

Het Gerechtshof en de Hoge Raad oordeelden dat onder deze -bijzondere- omstandigheden het gekraakte pand nooit feitelijk als woning is gebruikt en de krakers dus geen huisrecht hadden.

Conclusie voor de eigenaar van leegstaand onroerend goed: ‘Call your local police department’, als maar snel genoeg wordt ingegrepen hoeft niet eerst een kort geding te worden gevoerd voordat tot ontruiming kan worden overgegaan.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten vastgoedrecht.

Ook interessant?