Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Uitleg begrip ‘hetzelfde perceel’ in het Besluit Omgevingsrecht

28 mei 2013 - < 1 minuten leestijd

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 15 mei 2013 bepaalt dat voor de uitleg van het begrip ‘hetzelfde perceel’ in artikel 1 lid 1 van Bijlage II bij het Besluit Omgevingsrecht (Bor) de feitelijke actuele situatie bepalend is. In dit artikel is bepaald dat een bijbehorend bouwwerk zich op hetzelfde perceel moet bevinden als het hoofdgebouw.

In de uitspraak ging het om een woning, houthok en tuinhuis die zich bevinden op afzonderlijke naastgelegen kadastrale percelen. Nu duidelijk is dat de percelen in eigendom waren van één eigenaar en de tuin was ingericht voor gebruik bij de woning, mochten de percelen waarop het tuinhuis en houthok waren gelegen als hetzelfde perceel – zoals bedoeld in voornoemd artikel van het Bor – worden aangemerkt. Dat het tuinhuis met houthok is gelegen op een ander kadastraal perceel en dat daarop de bestemming “Tuin” rust, op grond waarvan geen bebouwing is toegestaan, maakt dat niet anders.

Deze uitleg van het begrip ‘hetzelfde perceel’ is van belang bij het beantwoorden van de vraag of een bouw- of planologische gebruiksactiviteit – zoals in dit geval een tuinhuis als bijbehorend bouwwerk – zonder omgevingsvergunning kan worden uitgevoerd.
(LJN: CA0146, www.rechtspraak.nl)

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons team Vastgoed, Overheid & Notariaat.

Fadjar Schouten, advocaat bestuursrecht

Ook interessant?