Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Ondernemingsrecht

Het mededingingsrecht ook van toepassing in een arbeidsovereenkomst

12 mei 2013 - 2 minuten leestijd

De titel van dit artikel doet wellicht vreemd aan voor de lezer die enige kennis van het mededingingsrecht heeft. Mededingingsrecht geldt immers toch alleen voor overeenkomsten en feitelijke gedragingen tussen ondernemingen en niet tussen een werkgever en een werknemer?

Dat is op zich juist, hoewel een arbeidsovereenkomst onder bepaalde omstandigheden wel degelijk bepalingen kan bevatten die de mededinging kunnen raken. Een korte toelichting.

In een recente zaak bij het gerechtshof te Den Bosch (LJN: BZ1968) was er sprake van een werknemer die reeds vele jaren als directeur werkzaam was bij een bedrijf wiens corebusiness de verzorging van de exploitatie en de logistiek bij havens betrof. Op enig moment had de werknemer een eigen vennootschap opgericht (hierna: “bedrijf X”) die gericht was op het geven van logistiek advies en de daarbij behorende diensten aan derden.

In de laatste arbeidsovereenkomst die partijen hadden ondertekend, had de werkgever een speciaal op bedrijf X gericht relatiebeding opgenomen. Dit beding kwam er – kort samengevat –  op neer dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst geen opdrachten van derden zou aanvaarden waar hij 12 maanden voorafgaande aan het eindigen van de arbeidsovereenkomst contacten mee had gehad en waarvan de werknemer “redelijkerwijs” zou kunnen aannemen dat de werkgever deze opdracht ook zou kunnen, of willen, aannemen. Volgens de werknemer was dit beding echter in strijd met artikel 6 Mededingingswet, omdat de vrije mededinging werd geschonden.

Het gerechtshof was het met de werknemer eens dat het relatiebeding mededingingsrechtelijke consequenties kon hebben, omdat de werknemer zich als zelfstandig ondernemer op de zakelijke  markt was gaan bewegen en het beding betrekking had op de periode na het einde van de arbeidsovereenkomst. Wel strandde het beroep van de werknemer op de schending van de mededinging op het feit dat er geen merkbaarheid was aangetoond en doordat de werkgever een niet-weersproken beroep deed op de bagatelvoorziening van artikel 7 Mededingingswet.
Op grond van voornoemd arrest is het duidelijk dat de mededinging en het mededingingsrecht vaak dichterbij is dan men in eerste instantie zou vermoeden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, [email protected]

Ook interessant?