Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Overboord zetten van aanbestedingsrechtelijke beginselen toegestaan?

Per van der Kooi

7 mei 2013 - < 1 minuut leestijd

Eerder schreven wij over aanbestedingsperikelen die zich kunnen voordoen als een private partij besluit (onverplicht) een opdracht aan te besteden. Bij een private aanbesteding kunnen de precontractuele eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat de beginselen van het aanbestedingsrecht in acht moeten worden genomen.

Denk aan het beginsel van gelijke behandeling en transparantie. Vorige week heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de vraag of een private aanbesteder kan bepalen dat deze beginselen niet van toepassing zijn op een aanbesteding.

Nadat een private partij in een door haar georganiseerde aanbesteding diverse inschrijvingen had ontvangen, gaf zij aan een van de inschrijvers de mogelijkheid haar inschrijving aan te passen. Nu de andere inschrijvers deze mogelijkheid niet kregen, stelde een van de inschrijvers dat deze handelswijze in strijd was met het beginsel van gelijke behandeling. De private aanbesteder voerde als verweer dat zij in haar aanbestedingsstukken een zekere mate van vrijheid van handelen had voorbehouden en dat zij niet gehouden was aan de beginselen van het aanbestedingsrecht.

De Hoge Raad oordeelde dat het antwoord op de vraag of de beginselen van het aanbestedingsrecht van toepassing zijn, afhangt van de aanbestedingsvoorwaarden en de verwachtingen die partijen van elkaar mochten hebben. In beginsel heeft een private aanbesteder echter de vrijheid om de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht ‘weg te schrijven’ en dus te bepalen dat zij niet van toepassing zijn. Onder omstandigheden kan dit ‘wegschrijven’ echter in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten aanbestedingsrecht

Ook interessant?