Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Aanscherping aanpak malafide uitzendbureaus

Ernst van Win

21 maart 2013 - < 1 minuten leestijd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de inspanningen die het afgelopen jaar zijn geleverd om malafide uitleners aan te pakken. In zijn brief geeft de minister onder meer weer dat de door de Inspectie SZW en Belastingdienst opgelegde boetes vaak niet (meer) kunnen worden geïnd vanwege het faillissement van de onderneming, terwijl de ondernemer inmiddels een doorstart heeft gemaakt.

De minister wil daarom ook de natuurlijke persoon achter de onderneming gaan beboeten. Het kabinet heeft maatregelen genomen op grond waarvan de Inspectie SZW de feitelijk leidinggevende, naast de uitzendonderneming, een boete kan opleggen.

Hier blijft het niet bij. Het kabinet heeft nog een aantal nieuwe maatregelen in de pijplijn. Gedacht moet worden aan een civielrechtelijk bestuursverbod, een instrument dat bedoeld is ondernemers (natuurlijke personen) een bestuursverbod op te leggen bij faillissementsfraude. Het wordt bestuurders verboden om direct dan wel indirect invloed uit te oefenen op het beleid van een rechtspersoon. Maar ook het opnemen van een wettelijke taak voor het Handelsregister om criminaliteit op te sporen, door actief vermoedens van fraude door te geven aan de Belastingdienst en de Inspectie SZW. Er is verder een wetsvoorstel in voorbereiding waarbij de bevoegdheid van de Inspectie SZW wordt uitgebreid met de mogelijkheid de door haar verkregen handhavingsinformatie te delen met de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten). T

Tenslotte  zal op internationaal niveau naar meer gegevensuitwisseling tussen de EU lidstaten worden gestreefd. Zo heeft de Inspectie SZW begin februari afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling met de Poolse arbeidsinspectie. Kortom, de teugels worden aangetrokken.

Maaike Wetting, advocaat arbeidsrecht

Ook interessant?