Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Franchiserecht

Onjuiste prognoses en de onderzoeksplicht van de franchisenemer

17 maart 2013 - < 1 minuten leestijd

In een recent gepubliceerd arrest van het gerechtshof te Den Bosch (LJN: BZ4057) hebben diverse (ex-)franchisenemers met succes geageerd tegen een franchisegever die hen eerder onjuiste informatie had verstrekt terzake, onder meer, de te verwachten omzet en winst.

Het gerechtshof oordeelde daarbij dat de franchisegever onrechtmatig had gehandeld door niet op onjuistheden in bepaalde documenten te wijzen, welke sommige onjuistheden volgens het gerechtshof als “ernstig”  waren te kwalificeren.

Wat onderhavig arrest met name interessant maakt voor de rechtspraktijk is het gegeven dat er kennelijk (enige) afstand wordt genomen door het hof van recente lagere rechtspraak waarbij juist is geoordeeld dat van een franchisenemer een kritische grondhouding mag worden verwacht ten aanzien van ontvangen informatie terzake de te verwachten omzet en winst (zie daarover dit artikel).

De franchisegever had zich in onderhavige kwestie onder meer verweerd door te stellen dat bepaalde informatie (de jaarcijfers) voorhanden was en de betreffende franchisenemer zich van de resultaten op de hoogte had kunnen brengen. De franchisenemer had, volgens de franchisegever, dus zelf kunnen vaststellen of de aan hem verstrekte informatie al dan niet juist was. Het hof gaat hier niet in mee. Het feit dat de franchisenemer de informatie op juistheid had kunnen beoordelen, doet – aldus het gerechtshof – niets af aan het onzorgvuldig handelen van de franchisegever. In dit geval wordt dus geen kritische grondhouding verlangd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, [email protected]

Ook interessant?